Pondi Web Hosting
 
 
Pravila korištenja usluga

Članak 1.
Narudžbom neke od naših usluga korisnik izjavljuje da je pročitao, shvatio i da prihvaća ove uvjete korištenja.

PONDI zadržava pravo da onemogući ili ukine pristup korisnicima bilo kojoj usluzi u slučaju procjene da se usluga ne koristi na prikladan način.

PONDI zadržava pravo da odbije uslugu i/ili pristup usluzi bilo kome, na osnovu vlastitih procjena.

PONDI se obvezuje omogućiti korištenje zakupljenih usluga na najbolji mogući način. To uključuje: nadgledanje rada servera i druge tehničke opreme, širenje kapaciteta prema broju korisnika, podrška korisnicima, otklanjanje eventualnih grešaka i problema u radu sustava.

PONDI zadržava pravo da odbije uslugu i/ili pristup usluzi bilo kome, na osnovu vlastitih procjena.

Članak 2.
Korisnik koristi usluge i servise na vlastitu odgovornost. PONDI ne daje nikakve garancije i nije odgovoran za eventualne štete i/ili izgubljenu dobit koje korisnik može pretrpjeti korištenjem PONDI-jevih usluga. PONDI nije odgovoran za korisnikove podatke koji se nalaze na serverima, te sam korisnik snosi isključivu odgovornost ako nema lokalne kopije datoteka.

Svako prekomjerno iskorištavanje resursa i nanošenje štete serverima ili drugim korisnicima strogo je zabranjeno i dovodi do privremene suspenzije ili trajnog gašenja usluge bez mogućnosti povrata novca.

Korisnik se obvezuje da će prostor koji ima na raspolaganju koristiti na način koji ne ugrožava raspoložive resurse, odnosno druge korisnike i sustav u cijelosti.

Grubo kršenje pravila ima za posljedicu ukidanje usluge bez najave.

PONDI nije odgovoran za eventualne štete i/ili izgubljenu dobit koji mogu nastati korisnikovim nepridržavanjem ovih pravila. Korisnik se obvezuje PONDI-ju nadoknaditi svaki eventualni trošak prema trećim stranama proizašao iz neprimjerenog korištenja usluga.

Članak 3.
Korisnici mogu otkazati usluge u bilo kojem trenutku. Naknade koje su plaćene, tvrtka PONDI nema obvezu vratiti, osim ukoliko je drugačije naznačeno.

U slučaju da korisnik usluge želi promijeniti paket na veći, isto je moguće, te plaća razliku cijene do cijene većeg paketa za preostali period korištenja usluge. Slijedeće godine plaća punu cijenu većeg paketa. Korisnici koji su kupili paket po akcijskoj cijeni ne mogu po promjeni paketa dobiti isti popust kao i pri kupovini paketa, nego plaćaju razliku do cijene bez popusta za odabrani veći paket.

Članak 4.
Sadržaji i aktivnosti koje nisu dozvoljene:
- Nelegalni materijali - djela zaštićena autorskim pravima, komercijalne audio, video, ili glazbene datoteke, i svaki drugi materijal koji je u suprotnosti s zakonskom regulativom.
- Materijal za odraslu publiku - uključuje svaku pornografiju, erotske fotografije, ili drugi neprimjeren sadržaj. Definicija što je to materijal za odraslu publiku je ostavljen na slobodnu procjenu PONDI-ja.
- Warez - Piratski softver, emulatori, phreaking, hacking, razbijanje passworda. Uključuje i stranice koje objavljuju linkove na spomenute materijale i/ili upute kako se isti koriste.
- Spam - slanje neželjenih e-mailova na veći broj adresa.

 

 

Temeljem Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Odluke o proglašenju Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka, donosi:

PRAVILNIK O POSLOVANJU PONDI D.O.O. I UVJETI O PRIKUPLJANJU, OBRADI I KORIŠTENJU, TE ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Članak 5.
PONDI se obvezuje da će čuvati privatnost podataka svih korisnika/kupaca, te prikupljati samo one podatke koji su nužni za kvalitetno pružanje usluga. Korisnici/kupci mogu u svakom trenutku saznati o načinu upotrebe njihovih podataka.

PONDI prikuplja Vaše podatke kao što su ime, prezime, adresa, telefon, oib, e-mail i IP adresa. Navedeni podaci mogu se koristiti u svrhu pružanja usluga, obrade dokumentacije prema propisima iz Zakona o računovodstvu, Zakona o PDV-u, Zakona o porezu na dobit, te ostalih pravnih propisa koji uređuju poslovanje trgovačkih društava.

Članak 6.
Prikupljeni podaci mogu biti dostavljeni sljedećim organizacijama: Porezna uprava, Carinski nadzor, Ministarstvo unutarnjih poslova i druge ovlaštene institucije koje kontroliraju poslovanje trgovačkih društava.

Vaši osobni podaci bit će im dostavljeni samo na službeni zahtjev, a za što nije potrebna Vaša suglasnost. Vaši podaci mogu biti dostavljeni i organizacijama s kojima trgovačko društvo ima Ugovor, a potrebni su za poslovanje (kartične kuće, Google Analytics, CARNet DNS služba, ICANN registar Onlinenic l.t.d. ).

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo PONDI djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla, s obvezom da primljene osobne podatke neće davati na korištenje trećim osobama. Rok za čuvanje poslovne dokumentacije s Vašim osobnim podacima je do zahtjeva za uništenjem istih.

Uvid o načinu čuvanja, korištenja i distribucije Vaših osobnih podataka možete zatražiti od PONDI-ja, a rok za dostavu traženoga je 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.
Zahtjev možete uputiti u pisanom obliku ili putem elektroničke pošte (e-mail adresa: info@pondi.hr)

Vaši prikupljeni osobni podaci neće biti korišteni ni u kakve svrhe osim onih za koje su prikupljeni, njima se neće postupati na neprimjeren način, neće biti predmetom tajne obrade, neće biti prodani trećoj strani, a njihova eventualna distribucija prema osobama koje nisu njima ovlaštene raspolagati može biti omogućena isključivo uz Vašu suglasnost.

Vaši osobni podaci mogu biti zabilježeni u pisanoj formi i u elektroničkom obliku.

Članak 7.
Sigurnost korisničkih podataka osigurana je primjenom enkripcije. Komunikacija između klijenta i servera je zaštićena i osigurana uporabom SSL enkripcije.

Narudžbom korisnik izjavljuje da je pročitao, shvatio i da prihvaća ove uvjete korištenja.


 
 
Copyright © 1998-2022 PONDI Web Hosting. Sva prava zaštićena.
Opći uvjeti poslovanja | Zaštita osobnih podataka