Google Ads oglašavanje

Koristeći našu uslugu pokretanja i praćenja Google Ads kampanje, možete prikazati Vaše oglase korisnicima koji pretražuju ključne riječi vezane uz vaše poslovanje.

Vaši oglasi mogu se prikazivati na cijeloj Google oglašivačkoj mreži, dakle na Google tražilici, na više od milijardu Ads lokacija, Gmail-u, Youtube-u i mobilnim aplikacijama.

Google Ads kampanja je jedan od naučinkovitijih principa oglašavanje gdje se naplaćuje isključivo klik ili stvaran prikaz oglasa korisniku. S obzirom da je Google Ads alat mjerljiv i precizan, može se osigurati prikazivanje oglasa ciljanom korisniku i točno izmjeriti učinkovitost kampanje i povrata investicije. Uspješnost kampanje, naravno, ovisi o dostupnom budžetu, ali je i dalje jeftinije i mjerljivije od tradicionalnog marketinga.

Želite informativnu ponudu?

Prednosti Google Ads oglašavanja

Precizno ciljanje prave publike

Unutar kampanje može se precizno odrediti profil korisnika kojem želite prikazati oglas (na temelju lokacije, dobne skupine, interesa, ključnih riječi koje pretražuju itd.).

Kontrola troškova

O budžetu odlučujete sami, a u kombinaciji sa preciznim targetiranjem prikaza čak i relativno skromni budžet može polučiti dobre rezultate.

Mjerljivi i precizni rezultati

Unutar kampanje može se precizno odrediti profil korisnika kojem želite prikazati oglas (na temelju lokacije, dobne skupine, interesa, ključnih riječi koje pretražuju itd.).

Proces izrade Google Ads kampanje

Kako bi se postavila kvalitetna Google Ads kampanja nužno je strategijski poduzeti sve korake kako bi ista bila i uspješna. Cilj kampanje mora biti konkretan i realan te je potrebno znati što preciznije kojoj skupini ljudi želimo prikazati oglas. Također, osim budžeta ključni faktor uspješne kampanje je i strpljenjje jer tek nakon što se dobije dovoljna količina informacija može se raditi optimizacija kampanje koja bi trebala dati čim veći ROI tj. povrat investicije.

Uz budžet koji ste odvojili za kampanju trebalo bi obratiti pozornost i na web stranicu na koju će oglas voditi, ako je web stranica neprilagođena mobilnim uređajima ni Google Ads kampanja neće biti uspješna.

1. Istraživanje i analiza

Kao prvi korak potrebno je definirati cilj kampanje, potencijalnu publiku i ključne riječi za koje želimo da se oglas prikazuje. Uz istraživanje konkurencije i karakteristika/prednosti Vaše ponude možemo može se dobiti materijal za analizu i planiranje strategije.

2. Planiranje i strategija

Na temelju uvida dobivenog u prvom koraku te određivanje budžeta može se planirati strategija same kampanje, namjestiti indikatore uspješnosti te odrediti prioritete i metrike za optimiziranje kampanje.

3. Postavljanje i praćenje kampanje

U ovom koraku se kreira kampanja prema donesenoj strategiji te objavljuje prema parametrima i dostupnom budžetu.

4. Optimizacija i izvještavanje

Na temelju redovitog praćenja kampanje te analizi ključnih indikatora kampanja se optimizira da bi se skratilo vrijeme i trošak do ostvarivanja ciljeva kampanje.