SEO optimizacija

SEO optimizacija obuhvaća niz aktivnosti koje je potrebno realizirati kako bi vaša web stranica zauzela što je moguće bolju poziciju na tražilicama, poglavito Google-u.

SEO optimizacija služi da vaša stranica što bolje rangira na tražilicama, što rezultira većoj posjećenosti te se za nju koriste tehnički, kreativni i analitički procesi koji za cilj imaju poboljšanje vidljivosti web stranice u organskim rezultatima pretraživanja.

Sami proces SEO optimizacije počinje sa tehničkim aspektom u koji spadaju i izbor domene i kvalitetno izrađena web stranica. Kako je ovo prvi korak i osnova za sve daljnje radnje tehnički SEO je automatski uključen u naš Pondi Start paket i sve web stranice koje izrađujemo.

Uz tehnički aspekt vezan u sami kod i strukturu web stranice potrebno je posebnu pažnju obratiti i na sadržaj web stranice (kvalitetno napisani, relevantni i informativni tekstovi bez dupliciranja sadržaja). Tehnička oprimizacija i sadržaj spadaju u On-Site SEO i taj dio je potrebno kvalitetno odraditi prije nego se krene u Off-Site SEO optimizaciju.

Off-site optimizacija se bazira na elementima izvan domene, kao što su backlinkovi i promocije na društvenim mrežama, te se pomoću nje povećava vidljivost i pozicija web stranice.

Želite informativnu ponudu?

Vrste SEO optimizacije

Tehnička optimizacija

Poboljšanja vezana za ubrzavanje učitavanja web stranice, indexaciju, pravilan XML sitemap, stalne veze i samu strukturu internet stranice

Optimizacija sadržaja

Analiza postojećeg sadržaja i potrebnih promjena vezanih za duplicirani sadržaj, frekvenciju ključnih riječi

Off-site SEO

Povezivanje socijalnih mreža i stranice, strateško objavljivanje i izgradnja povratnih veza (backlinkova)

Proces SEO optimizacije

Proces SEO optimizacije se provodi u nekoliko faza koje, ovisno o postojećem stanju, mogu zahtjevati više ili manje intervencija.

Potrebno je naglasiti da za razliku od Google Ads kampanja SEO optimizacija je dugotrajan proces, pogotovo za stanice koje nemaju kvalitetno odrađen On-Site SEO, jer tražilicama treba i do nekoliko mjeseci da bi uočile promjena na stranicama i poboljšale poziciju na samim rezultatima pretraživanja.

1. Pregled postojećeg stanja i analiza

Analizom strukture i sadržaja web stranice te istraživanjem konkurencije i ostvarivosti željenih ciljeva kreiraju se osnove za planiranje provedbu SEO optimizacije.

2. Planiranje i strategija

Prema analizi iz prethodnog koraka odabiru se ključne riječi i fraze te definiraju koraci potrebni za ostvarivanje željenih rezultata

3. Postavljanje i praćenje kampanje

Na osnovu zaklučaka strategije se provode izmjene na tehničkom i sadržajnom dijelu web stranice i postavljaju osnove Off-Site SEO optimizacije te kreiraju alati za praćenje provedbe optimizacije

4. Optimizacija i izvještavanje

Na temelju redovitog praćenja i analizi rezultata (praćenje same pozicije na pretraživačima i broju uspješnih konverzija) se eventuaalno rade izmjene na sadržu i poveznicama da bi se skratilo vrijeme i trošak do ostvarivanja glavnih ciljeva optimizacije.