Registracija besplatnih .hr domena

Besplatnu .hr domenu mogu registrirati pravne osobe (trgovačka društva, udruge, političke stranke i ostale organizacije s pravnom osobnošću) i fizičke osobe koje obavljaju registriranu samostanu djelatnost (obrtnici, umjetnici, liječnici i sl). Svaki korisnik može imati samo jednu besplatnu domenu.

Besplatne .HR domene se registriraju i administriraju na CARNet-ovim stranicama, te ih je, isto kao i naplatne, potrebno produživati svake godine, inače se deaktiviraju i brišu.

Registracija naplatnih .hr i .com.hr domena

Naplatnu .hr domenu mogu registrirati pravne osobe (trgovačka društva, udruge, političke stranke i ostale organizacije s pravnom osobnošću) kao i sve fizičke osobe iz EU uz korištenje osobnog identifikacijskog broja (OIB).

Naplatnu .com.hr domenu mogu registrirati sve pravne i fizičke osobe bez obzira na prebivalište. Broj registriranih .com.hr domena po korisniku nije ograničen.

Registracija ostalih naplatnih domena

Komercijalne naplatne domene (.com, .net, .org, .biz, .info itd.) nemaju ograničenja u broju i nazivu kod registracije. Iste se registriraju nakon izvršene uplate i budu dostupne ubrzo nakon registracije ukoliko je ista domena slobodna. Provjeru dostupnosti i narudžbu domene možete napraviti na stranici Provjera domene.