Pondi Web Hosting
 
 

Print :: Pretraga
» Da li da koristim ASCII ili Binary prijenos podataka ?
ASCII se koristi za prijenos textualnih fileova, a Binary za prijenos binarnih fileova.

Tako recimo na primjer, skripte Uploadate sa ASCII, a slike u Binary modu.

FAQ Manager » FTP (File Transfer Protocol) » Da li da koristim ASCII ili Binary prijenos podataka ?

Broj naredbi izvršenih za 0.001 s= 3
GZIP Kompresija: Enabled
© Stephen Ball of Aquonics Scripting
 
 
Copyright © 1998-2022 PONDI Web Hosting. Sva prava zaštićena.
Opći uvjeti poslovanja | Zaštita osobnih podataka