Pondi Web Hosting
 
 

Print :: Pretraga
» Koji je port za spajanje na FTP server ?
Koristite standarni port 21 za spajanje na FTP server.
Gotovo u svim FTP klijentima (cuteftp, ftp exporer...) je već unaprijed predefiniran.

FAQ Manager » FTP (File Transfer Protocol) » Koji je port za spajanje na FTP server ?

Broj naredbi izvršenih za 0.002 s= 3
GZIP Kompresija: Enabled
© Stephen Ball of Aquonics Scripting
 
 
Copyright © 1998-2022 PONDI Web Hosting. Sva prava zaštićena.
Opći uvjeti poslovanja | Zaštita osobnih podataka