Pondi Web Hosting
 
 

Print :: Pretraga
» Kako dodati addon domenu?
Addon domena Vam omogućava da u jednom hosting paketu imate više neovisnih web site-ova. U WebsitePanelu, addon domenu dodajete na način da u glavnom izborniku kliknete na "Domains", zatim na "Add Domain", zatim opet na "Domain (Create a Top-Level Domain (TLD))", unesite ime nove domene (npr. noviwebsite.com), označite checkbox "Create Web Site" i pod hostname upišite ime domene (npr. noviwebsite.com), kliknite "Add Domain" i pričekajte dok control panel kreira hosting i domenu.

FAQ Manager » WebsitePanel » Kako dodati addon domenu?

Broj naredbi izvršenih za 0.003 s= 3
GZIP Kompresija: Enabled
© Stephen Ball of Aquonics Scripting
 
 
Copyright © 1998-2021 PONDI Web Hosting. Sva prava zaštićena.
Opći uvjeti poslovanja | Zaštita osobnih podataka