Pondi Web Hosting
 
 
Pravila korištenja usluga

Narudžbom Web hosting paketa korisnik izjavljuje da je pročitao, shvatio i da prihvaća ove uvjete korištenja.

PONDI Web hosting osigurava uslugu World Wide> WEB hostinga. PONDI zadržava pravo da onemogući ili ukine pristup korisnicima bilo kojoj usluzi u slučaju procjene da se usluga ne koristi na prikladan način.
PONDI zadržava pravo da odbije uslugu i/ili pristup usluzi bilo kome, na osnovu vlastitih procjena.

PONDI se obvezuje omogućiti korištenje zakupljenih usluga na najbolji mogući način. To uključuje: nadgledanje rada servera i druge tehničke opreme, širenje kapaciteta prema broju korisnika, podrška korisnicima, otklanjanje eventualnih grešaka i problema u radu sustava.

Korisnik koristi usluge i servise na vlastitu odgovornost. PONDI ne daje nikakve garancije i nije odgovoran za eventualne štete koje korisnik može pretrpiti korištenjem Pondijevih usluga. PONDI nije odgovoran za korisnikove podatke koji se nalaze na disku servera, te sam korisnik snosi isključivu odgovornost ako nema lokalne kopije datoteka i ako se nekim nesretnim slučajem nešto dogodi njegovim datotekama.

Osobni korisnički računi su isključivo za upotrebu od strane vlasnika. Vlasnici osobnih accounta nisu ovlašteni za preprodaju zakupljenog prostora, niti davanje usluge> WEB hostinga trećim stranama na zakupljenom prostoru. Usluga Web hostinga se definira kao: omogućavanje trećim stranama da drže vlastite> WEB sadržaje na pojedinom korisničkom računu za koji nisu vlasnici. Izuzetak od ovog pravila su: banneri, oglasi i osobni oglasi.

Stranke se mogu priključiti PONDIJEVOJ usluzi reseller paketa i na taj način preporučivati Web hosting trećim stranama.

Svako prekomjerno iskorištavanje resursa i nanošenje štete serverima ili drugim korisnicima strogo je zabranjeno i dovodi do ukidanja korisnikovog servera bez najave. Korisnik se obvezuje da ce prostor koji ima na raspolaganju koristiti na način koji ne ugrožava raspoložive resurse, odnosno druge korisnike i sustav u cijelosti.

Grubo kršenje pravila ima za posljedicu ukidanje korisnikovog servera bez najave. PONDI nije odgovoran za eventualne štete ili odštetni zahtjev koji mogu nastati korisnikovim nepridržavanjem ovih pravila. Korisnik se obvezuje PONDIJU nadoknaditi svaki eventualni trošak prema trećim stranama proizašao iz neprimjerenog korištenja usluga.

Korisnici mogu otkazati usluge u bilo kojem trenutku. Naknade koje su plaćene tvrtka PONDI d.o.o. nema obvezu vratiti, osim ako je do zahtjeva došlo unutar prvih mjesec dana (računajući od dana uplate) korištenja bilo kojeg WEB hosting paketa, bez obzira radi li se o Windows ili Linux serverskoj platformi. Navedeno pravilo ne vrijedi za sve ostale usluge, te za korisnike koji su unutar vremenskog perioda od mjesec dana mijenjali uslugu (nadogradnja usluge, promjena platforme). Zahtjev za povrat sredstava možete zatražiti isključivo putem pisanog dokumenta, kojeg morate poslati na našu adresu.

U slučaju da korisnik usluge želi promijeniti paket na veći, isto je moguće te plaća razliku cijene do cijene većeg paketa za preostali period korištenja usluge. Slijedeće godine plaća punu cijenu većeg paketa. Korisnici koji su kupili paket po akcijskoj cijeni ne mogu po promjeni paketa dobiti isti popust kao i pri kupovini paketa, nego plaćaju razliku do cijene bez popusta za odabrani veći paket.

Korisnici koji su kupili paket po akcijskoj cijeni nemaju pravo povrata uplaćenog iznosa.

Sadržaji i aktivnosti koje nisu dozvoljene:

Nelegalni materijali - djela zaštićena autorskim pravima, komercijalne audio, video, ili glazbene datoteke, i svaki drugi materijal koji je u suprotnosti s zakonskom regulativom.

Materijal za odraslu publiku - uključuje svaku pornografiju, erotske fotografije, ili drugi neprimjeren sadržaj. Definicija što je to materijal za odraslu publiku je ostavljen na slobodnu procjenu Pondija.

Warez - Piratski softver, emulatori, phreaking, hacking, razbijanje passworda. Uključuje i stranice koje objavljuju linkove na spomenute materijale i/ili upute kako se isti koriste.

Spam - slanje neželjenih e-mailova na veći broj adresa.

PONDI se obvezuje da će čuvati privatnost podataka svih korisnika/kupaca, te prikupljati samo one podatke koji su nužni za kvalitetno pružanje usluga. Korisnici/kupci mogu u svakom trenutku saznati o izborima upotrebe njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo PONDI djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla, s obvezom da primljene osobne podatke neće davati na korištenje trećim osobama.

Korisnici PONDI usluga su suglasni na računalno spremanje i obradu njihovih podataka, te da se isti mogu koristiti za daljnju komunikaciju između PONDI i korisnika. Podaci o korisnicima će se čuvati dok sam korisnik ne zatraži pismenim putem brisanje iz evidencije korisnika.

Narudžbom korisnik izjavljuje da je pročitao, shvatio i da prihvaća ove uvjete korištenja.


 
 
Copyright © 1998-2018 PONDI Web Hosting. Sva prava zaštićena.
Opći uvjeti poslovanja | Zaštita osobnih podataka