Pondi Web Hosting
 
 

Print :: Pretraga
» Mogu li domenu koju već posjedujem produžiti kod Vas?
Domenu koju posjedujete možete prebaciti u naš Croreg sustav za registraciju domena. Domenu možete prebaciti najkasnije do deset dana prije isteka trajanja. Za prebacivanje je potrebno domenu prethodno otključati.

FAQ Manager » Domene » Mogu li domenu koju već posjedujem produžiti kod Vas?

Broj naredbi izvršenih za 0.002 s= 3
GZIP Kompresija: Enabled
© Stephen Ball of Aquonics Scripting
 
 
Copyright © 1998-2020 PONDI Web Hosting. Sva prava zaštićena.
Opći uvjeti poslovanja | Zaštita osobnih podataka